برگزاری جلسات ایجنت و مرزبانان نمایندگی
1399/07/1 ساعت 10:09 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
برگزاری جلسه ایجنت و مرزبانان نمایندگی شهرری در روز دوشنبه مورخ 99/06/31 به روایت تصویر ...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

بازدید دیده بان محترم و دستیار ان از نمایندگی
1399/06/5 ساعت 18:37 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
بازدید دیده بان محترم؛ آقای کوروش آذرپور و دستیار دیده بان از نمایندگی شهر ری و برگزاری جلسه با ایجنت در روز چهارشنبه 05 شهریور 1399

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان و مرزبانان...
1399/06/5 ساعت 16:57 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت محترم نمایندگی شهرری، روز چهارشنبه 99/06/05 با راهنمایان و مرزبانان به روایت تصویر ....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و مرزبانان شعبه...
1399/04/28 ساعت 16:15 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
برگزاری جلسه ایجنت و مرزبانان نمایندگی شهر ری
در روزشنبه 99/04/28 به روایت تصویر ...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان...
1399/04/25 ساعت 17:00 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
برگزاری جلسه ایجنت و کمک راهنمایان نمایندگی شهر ری
در روزچهارشنبه 99/04/25 به روایت تصویر ...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

برگزاری جلسات ایجنت و راهنمایان تازه واردین ...
1399/03/24 ساعت 16:22 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
برگزاری جلسه ایجنت و راهنمایان تازه واردین نمایندگی شهر ری با حضور مرزبانان نمایندگی
در روز شنبه  99/03/24 به روایت تصویر ...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و مرزبانان شعبه...
1399/03/12 ساعت 20:16 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت محترم نمایندگی با مرزبانان به روایت تصویر....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و مرزبانان شعبه...
1399/02/24 ساعت 17:34 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان نمایندگی در روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 به روایت تصویر

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان...
1399/01/30 ساعت 16:49 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان در خصوص موارد نمایندگیادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

اخبار شعبه، جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان
1398/12/5 ساعت 19:07 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش برگزاری جلسه ایجنت و مرزبانان نمایندگی شهر ری به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و مرزبانان
1398/11/30 ساعت 20:02 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از جلسه هماهنگی ایجنت و کمک راهنمایان....ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

اخبار شعبه جلسه ایجنت و مشاوران تازه واردین
1398/11/23 ساعت 17:01 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسه توجیهی راهنمایان تازه واردین با حضور دستیاران دیده بان استاد امین دژاکام و ایجنت نمایندگی آقای محمد سپیدکار....ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان
1398/11/16 ساعت 19:30 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت نمایندگی با مرزبانان  دوره ششم و مرزبانان دوره هفتم
چهارشنبه 98/11/16

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و مرزبانان
1398/11/9 ساعت 19:37 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
گزارش تصویری از جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان....ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه،،،مراسم تودیع و معارفه ایجنت
1398/11/9 ساعت 19:30 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
روز شنبه 12 بهمن ماه 1398 مراسم تودیع ایجنت سابق آقای محمد داداشی و معارفه ایجنت جدید  آقای  محمد سپیدکار در نمایندگی شهرری با حضور دیده بان محترم آقای کورش آذرپور برگزار می گردد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت، اطلاعیه شعبه ...، اطلاعیه مرزبانی شعبه....،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/10/18 ساعت 18:43 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ایجنت و کمک راهنمایان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/09/18 ساعت 19:41 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت و کمک راهنمایان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/09/18 ساعت 19:01 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت نمایندگی و گروه مرزبانی به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/08/22 ساعت 19:40 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان محترم شهرری در تاریخ 22 آبان 98

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/08/22 ساعت 17:00 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات گروه مرزبانی و ایجنت محترم نمایندگیادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان
1398/08/8 ساعت 17:39 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت شعبه و مرزبانان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/07/3 ساعت 19:00 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت شعبه و راهنمایان به روایت تصویر...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


گزارش تصویری از جلسات ایجنت و مرزبانی...
1398/05/28 ساعت 16:57 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات ایجنت نمایندگی شهرری و گروه مرزبانی، درموارد مختلف اداره نمایندگی و هماهنگی بیشتر بین اعضا، که در ساعت 16 روز 28 مرداد ماه برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/04/31 ساعت 19:55 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت شعبه و راهنمایان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان
1398/04/31 ساعت 19:35 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت محترم شعبه با مرزبانان به روایت تصویر....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/04/10 ساعت 19:27 | نوشته شده به دست مسافر رحمان | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات گروه مرزبانی و ایجنت محترم نمایندگی

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/03/13 ساعت 19:57 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات گروه مرزبانی و ایجنت محترم نمایندگیادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسات ایجنت و کمک راهنمایان....
1398/02/25 ساعت 20:34 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان محترم شهرری در مورد موارد مختلف  نمایندگی، در مورخ 25 اردیبهشت 98
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،

جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/02/10 ساعت 19:50 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از جلسات ایجنت و گروه مرزبانی،جهت  هماهنگی برای مراسم تهیه افطاری در ماه مبارک رمضانادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات