کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/06/22 ساعت 16:24 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهارده ام  از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 22 شهریور 1399 به استادی مسافرمحمد و نگهبانی مسافر ولی الله و دبیری  مسافر رضا  با دستور جلسه:(چهارده مقاله) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/04/18 ساعت 19:00 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،در روز چهارشنبه18تیر ماه 1399 به استادی مسافر احمد و نگهبانی  مسافر رحیم و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه:(تعطیلات تابستانی)، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛سومین سالگرد رهایی مسافر محمد
1398/12/3 ساعت 19:06 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، در روز شنبه 03 اسفند 1398 به استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر جمشید و دبیری مسافر ولی الله با دستور جلسه:(درختکاری) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 و تولد ایجنت نمایندگی
1398/11/26 ساعت 16:26 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 26بهمن 1398 به استادی مسافر محمود و نگهبانی مسافر جمشید و دبیری مسافر ولی ا..با دستور جلسه:(وظایف راهنما و رهجو ) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


جلسه دوم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 19بهمن 1398 به استادی مسافر احمد و نگهبانی مسافر جمشید و دبیری مسافر ولی ا..با دستور جلسه:(وادی ششم و تاثیر آن روی من ) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


جلسه دوم از دوره سی یکم،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، روزهای شنبه 12/ بهمن/1398 با استادی دیده بان محترم مسافر کورش، نگهبانی مسافر فرزین، دبیری مسافر سعید، با دستور جلسه ( هفته OT) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد پنج سال رهایی مسافر داود
1398/11/5 ساعت 22:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یکم از دوره سی یکم،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، روزهای شنبه 5/ بهمن/1398 با استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر جمشید، دبیری مسافر ولی الله، با دستور جلسه   ( نظم ، انضباط و احترام  در کنگره 60 ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60
1398/10/21 ساعت 19:50 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه پانزدهم از دوره سی ام،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 21/ دی/1398 با استادی مسافر محمد،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافر حسن،با دستور جلسه (هفته همسفر ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60
1398/10/14 ساعت 19:38 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 14/ دی/1398 با استادی دیده بان محترم مسافر علی اشکذری،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافر حسن، با دستور جلسه (کمک کنگره به من و کمک من به کنگره) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد یک سال رهایی مسافر مهدی
1398/10/7 ساعت 19:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 07/ دی/1398 با استادی مسافر مازیار،نگهبانی موقت مسافرفرزین،دبیری مسافر حسن،با دستور جلسه (جهان بینی در ورزش) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد یک سال رهایی مسافر محمد مهدی
1398/09/30 ساعت 19:41 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 30/آذر/1398 با استادی مسافر مسعود،نگهبانی موقت مسافر فرزین،دبیری مسافر حسن،با دستور جلسه (ازدواج، تولد یکسال رهایی مسافر محمد مهدی) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60+تولد پنج سال رهایی مسافر احمد
1398/09/16 ساعت 19:41 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 16/آذر/1398 با استادی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافرحسن،با دستور جلسه (بنیان کنگره 60 و تولد پنج سال رهایی، مسافر احمد) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60،ویژه مسافران و همسفران
1398/09/9 ساعت 21:39 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران ، روزهای شنبه  09/آذر/1398 با استادی ایجنت،مسافر محمد،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافرحسن ،با دستور جلسه ( نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش و تولد سه سال رهایی مرزبان، مسافر علیرضا )ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60،ویژه مسافران و همسفران
1398/09/2 ساعت 19:45 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران ، روزهای شنبه  02/آذر/1398 با استادی مسافرمهدی،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافرحسن ،با دستور جلسه ( وادی سوم و تاثیر آن روی من) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/08/18 ساعت 18:11 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران ، روزهای شنبه  18/آبان/1398  با استادی دیده بان مالی مسافر علیرضا، نگهبانی  مسافر مهرداد، دبیری  مسافر حسن ،با دستور جلسه ( DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


جلسه هفتم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران ، روزهای شنبه  11/آبان/1398  با استادی ایجنت،مسافر محمد، نگهبانی موقت مسافر فرزین، دبیری موقت مسافر حسن ،با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/27 ساعت 18:17 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران ، روزهای شنبه  27/مهر/1398  با استادی مسافر مهیار، نگهبانی  مسافر مهرداد، دبیری  مسافر فرزین ،با دستور جلسه (D.SAP) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...، کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/07/20 ساعت 17:29 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  20/مهر/1398  با استادی مسافر هادی، نگهبانی  مسافر مهرداد، دبیری  مسافر فرزین ،با دستور جلسه (سیستم ایکس) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/07/13 ساعت 19:13 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  13/مهر/1398  با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی  مسافر مهرداد، دبیری  مسافر فرزین ،با دستور جلسه (هفته ایجنت،مرزبان،اسیستانت) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/06/30 ساعت 19:40 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  30/شهریور/98 با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی مسافر مهرداد، دبیری مسافر فرزین ،با دستور جلسه (صورت مسئله اعتیاد ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران...
1398/06/23 ساعت 19:11 | نوشته شده به دست حسین عابدی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  23/شهریور/98 با استادی مسافر امیر، نگهبانی موقت مسافر فرزین، دبیری موقت مسافر حسن ،با دستور جلسه (وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/06/16 ساعت 19:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  16/شهریور/98 با استادی مسافر داود، نگهبانی مسافر مهرداد، دبیری مسافر فرزین ،با دستور جلسه (عدالت،آیادر کنگره همه افراد باهم برابرند؟ ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران....
1398/06/13 ساعت 19:07 | نوشته شده به دست حسین عابدی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،با دستور جلسه:(از سایت کنگره60 چگونه استفاده می کنم،مقاله نویسی)؛در روز چهارشنبه 13/شهریور/1398 به استادی،مسافر علی حیدر،نگهبانی موقت مسافر مهدی، دبیری مسافر مرتضی،ساعت 17/00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران...
1398/06/9 ساعت 19:26 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  9/6/1398 با استادی مسافر ابراهیم، نگهبانی مسافر محمد، دبیری موقت مسافر غلامرضا ،با دستور جلسه (از سایت کنگره60 چگونه استفاده می کنم،مقاله نویسی ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره60+ تولد یک سال رهایی مسافر رحمان
1398/06/2 ساعت 22:19 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/06/02 با استادی مسافر مسعود، نگهبانی مسافر محمد، دبیری مسافر بهروز ،با دستور جلسه (قضاوت و جهالت)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد آزادمردی مسافرسعید
1398/05/19 ساعت 21:24 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/05/19 با استادی مسافر مازیار، نگهبانی مسافر محمد، دبیری مسافر بهروز ،با دستور جلسه (کار،تحصیل،قدرت)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


جلسه یازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/05/12 با استادی مسافر هادی، نگهبانی مسافر محمد، دبیری مسافر بهروز ،با دستور جلسه (از فرمانبرداری تا فرماندهی)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد آزادمردی مسافرعلیرضا...
1398/04/29 ساعت 22:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/04/29 با استادی ایجنت نمایندگی مسافر محمد، نگهبانی مسافر محمد، دبیری  مسافر بهروز ،با دستور جلسه (حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


جلسه نهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/04/22 با استادی مسافر جواد، نگهبانی مسافر محمد، دبیری  مسافر بهروز ،با دستور جلسه (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد آزادمردی مسافر بهروز
1398/04/15 ساعت 21:46 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/04/15 با استادی مسافر محسن، نگهبانی مسافر محمد، دبیری  مسافر بهروز ،با دستور جلسه (تخریبهای شیشه و درمان آن با متد DST)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic