کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1399/06/26 ساعت 18:43 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره سی و دوم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 به استادی مسافرمازیار و نگهبانی  مسافر بهروز و دبیری مسافر امین با دستور جلسه:(کتاب 14 مقاله)، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


گزارش تصویری از برگزاری کلاس های ویژه آزمون کمک راهنمایی

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: برگزاری کلاسهای آموزشی،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/06/24 ساعت 16:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره سی و دوم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز دوشنبه 24 شهریور 1399 به استادی مسافر غلام رضا و نگهبانی مسافر مهیار و دبیری مسافر  سعید با دستور جلسه:{ کتاب چهارده مقاله وتاثیرات آن روی من} ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/06/22 ساعت 16:24 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهارده ام  از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 22 شهریور 1399 به استادی مسافرمحمد و نگهبانی مسافر ولی الله و دبیری  مسافر رضا  با دستور جلسه:(چهارده مقاله) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/11/30 ساعت 21:09 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،در روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 به استادی دیده بان مسافر کوروش و نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:(وظایف راهنما و رهجو )، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/11/28 ساعت 16:29 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره سی و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 1398/11/28به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی  مسافر مهدی و دبیری  مسافر عباس،با دستور جلسه (وظایف راهنما و رهجو)ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/09/13 ساعت 18:25 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60،نمایندگی شهرری ویژه مسافران در روز چهارشنبه 13 آذر 1398 به استادی مسافر رحیم و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:(نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش)، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران....
1398/09/11 ساعت 18:28 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره سی و یکم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 1398/09/11به استادی مسافر داود و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر محمدرضا با دستور جلسه؛ (نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60،ویژه مسافران و همسفران
1398/09/9 ساعت 21:39 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران ، روزهای شنبه  09/آذر/1398 با استادی ایجنت،مسافر محمد،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافرحسن ،با دستور جلسه ( نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش و تولد سه سال رهایی مرزبان، مسافر علیرضا )ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی نهم
1398/02/27 ساعت 13:38 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

این جلسه، جلسه دوازدهم از دوره شصت و پنجم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه وادی نهم در روز چهارشنبه 1398/2/25 با استادی و نگهبانی استاد امین و دبیری همسفر زهرا راس ساعت 9:20 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران....
1398/02/11 ساعت 18:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای چهارشنبه مورخ 98/02/11 به استادی،مسافر علی رضا ،نگهبانی مسافر امیر، دبیری  مسافر رحمان،با دستور جلسه:الهام از ماه مبارک رمضان ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران....
1398/02/10 ساعت 18:49 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 98/02/10 به استادی،مسافر مهدی ،نگهبانی مسافر امیر، دبیری  مسافر جمشید،با دستور جلسه:الهام از ماه مبارک رمضان ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


گزارش تصویری از برگزاری کلاسهای آموزشی آزمون کمک راهنمایی....
1398/02/3 ساعت 17:07 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری کلاس های ویژه آزمون کمک راهنمایی

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: برگزاری کلاسهای آموزشی،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/20 ساعت 18:04 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/09/20 به استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر علی، دبیری  مسافر بهنام،با دستور جلسه:  بنیان کنگره60 ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/18 ساعت 20:12 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورخ 97/09/18 به استادی مسافر بهروز، نگهبانی مسافر محمد حسین، دبیری  مسافر امیر،با دستور جلسه:  بنیان کنگره60؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1397/09/15 ساعت 21:20 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج شنبه مورخ 97/09/15 با استادی مسافر مسعود ،نگهبانی مسافر حسین، دبیری  مسافر رسول ،بادستور جلسه؛ بنیان کنگره60 و تولد یک سال رهایی مسافر مجتبی،رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/13 ساعت 18:20 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/09/13 به استادی مسافر حسین، نگهبانی مسافر علی، دبیری  مسافر بهنام،با دستور جلسه:  نقش سی دی ها درآموزش؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/11 ساعت 18:00 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/09/11 با استادی مسافر فتح اله، نگهبانی موقت مسافر امیر،  دبیری  موقت مسافر محمد، با دستور جلسه؛ نقش سی دی ها درآموزش، رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1397/09/8 ساعت 18:33 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج شنبه مورخ 97/09/08 با استادی مسافر امیر ،نگهبانی مسافر حسین، دبیری  مسافر رسول ،بادستور جلسه؛ نقش سی دی ها درآموزش،رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ نقش سی دی ها در آموزش
1397/09/8 ساعت 09:08 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره شصت وچهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش در روز چهارشنبه 97/9/7 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/01/21 ساعت 19:26 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و چهارم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/01/21 با استادی  مسافر بهروز، نگهبانی مسافر محمد ، دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:دانایی، دانایی مؤثر،سواد، رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/01/19 ساعت 18:37 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/01/19با استادی مسافرمحسن، نگهبانی مسافر جابر،  دبیری موقت  مسافرعلیرضا، با دستور جلسه : دانایی،دانایی مؤثر،سواد راس ساعت 17  آغاز به کارنمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران...
1397/01/16 ساعت 18:40 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران،روزهای پنجشنبه مورخ 1397/01/16 با استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر علیرضا دبیری مسافرمحمد، با دستورجلسه؛ وادی هفتم و تأثیراتآن روی من ،ساعت 17آغازبه کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/01/14 ساعت 18:27 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و چهارم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/01/14 با استادی  مسافر مسعود، نگهبانی مسافر محمد ، دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:دانایی، دانایی مؤثر،سواد، رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1396/09/14 ساعت 20:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره بیست و سوم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 96/09/14 با استادی  آقای جواد ، نگهبانی  آقای اسماعیل ، دبیری  آقای علی رضا  با دستور جلسه:رابطه یادگیری با معرکه گیری،  رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1396/09/7 ساعت 18:09 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره بیست و سوم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 96/08/07 با استادی  آقای بهزاد، نگهبانی موقت آقای علی رضا ، دبیری موقت آقای حسین  با دستور جلسه: نقش سی دی ها در آموزش،  رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1396/09/5 ساعت 17:01 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره بیست و چهارم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1396/09/05با استادی آقای علی رضا ، نگهبانی آقای حامد، دبیری آقای علی رضا، با دستور جلسه : نقش سی دی ها در آموزش، ساعت 17  آغازبکارنمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی جهان بینی؛ نقش سی دی ها در آموزش
1396/09/2 ساعت 13:02 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش، درروز چهارشنبه 1/9/96 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات