بازدید دیده بان محترم و دستیار ان از نمایندگی
1399/06/5 ساعت 18:37 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
بازدید دیده بان محترم؛ آقای کوروش آذرپور و دستیار دیده بان از نمایندگی شهر ری و برگزاری جلسه با ایجنت در روز چهارشنبه 05 شهریور 1399

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و کمک راهنمایان و مرزبانان...
1399/06/5 ساعت 16:57 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت محترم نمایندگی شهرری، روز چهارشنبه 99/06/05 با راهنمایان و مرزبانان به روایت تصویر ....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و راهنمایان تازه واردین ...
1399/03/24 ساعت 16:22 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
برگزاری جلسه ایجنت و راهنمایان تازه واردین نمایندگی شهر ری با حضور مرزبانان نمایندگی
در روز شنبه  99/03/24 به روایت تصویر ...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


برگزاری جلسات ایجنت و مرزبانان شعبه...
1399/03/12 ساعت 20:16 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت محترم نمایندگی با مرزبانان به روایت تصویر....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان
1398/12/5 ساعت 19:07 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش برگزاری جلسه ایجنت و مرزبانان نمایندگی شهر ری به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه جلسه ایجنت و مشاوران تازه واردین
1398/11/23 ساعت 17:01 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسه توجیهی راهنمایان تازه واردین با حضور دستیاران دیده بان استاد امین دژاکام و ایجنت نمایندگی آقای محمد سپیدکار....ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان
1398/11/16 ساعت 19:30 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت نمایندگی با مرزبانان  دوره ششم و مرزبانان دوره هفتم
چهارشنبه 98/11/16

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسه دوم از دوره سی یکم،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، روزهای شنبه 12/ بهمن/1398 با استادی دیده بان محترم مسافر کورش، نگهبانی مسافر فرزین، دبیری مسافر سعید، با دستور جلسه ( هفته OT) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


اخبار شعبه،،،مراسم تودیع و معارفه ایجنت
1398/11/9 ساعت 19:30 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
روز شنبه 12 بهمن ماه 1398 مراسم تودیع ایجنت سابق آقای محمد داداشی و معارفه ایجنت جدید  آقای  محمد سپیدکار در نمایندگی شهرری با حضور دیده بان محترم آقای کورش آذرپور برگزار می گردد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت، اطلاعیه شعبه ...، اطلاعیه مرزبانی شعبه....،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/10/18 ساعت 18:43 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ایجنت و کمک راهنمایان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و راهنمایان
1398/09/18 ساعت 19:41 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت و کمک راهنمایان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/08/22 ساعت 17:00 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات گروه مرزبانی و ایجنت محترم نمایندگیادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1398/03/13 ساعت 19:57 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات گروه مرزبانی و ایجنت محترم نمایندگیادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


گزارش تصویری از جلسات ایجنت شعبه و کمک راهنمایان.....
1397/12/2 ساعت 20:01 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


گزارش تصویری از جلسه هماهنگی ایجنت و کمک راهنمایان...
1397/11/4 ساعت 22:52 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


گزارش تصویری از جلسات ایجنت و مرزبانی...
1397/09/29 ساعت 16:01 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری اولین جلسه ایجنت و گروه مرزبانی جدیدپیرامون مسایل مختلف شعبهادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


گزارش تصویری از جلسه هماهنگی ایجنت و کمک راهنمایان...
1397/08/24 ساعت 21:46 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


جلسات ایجنت و اعضای لژیون مالی....
1397/07/29 ساعت 19:30 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات لژیون مالی....،


جلسات ایجنت و گروه مرزبانی...
1397/07/29 ساعت 17:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
 گزارش تصویری از جلسه روز یکشنبه بین ایجنت محترم و گروه مرزبانیادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه،،، آزمون از سی دی مرزبان،ایجنت،اسیستانت...
1397/06/22 ساعت 18:18 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
روز پنجشنبه 22/ شهریور،از سی دی مرزبان،ایجنت،اسیستانت آزمون برگزار گردید که سوالات و جوابها  در ادامه مطلب میباشد

ادامه مطلب

گزارش تصویری از جلسات ایجنت و مرزبانی...
1397/06/18 ساعت 19:09 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت شعبه با مرزبانان به روایت تصویر ...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1397/06/18 ساعت 18:42 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/06/18 با استادی مسافر غلامرضا، نگهبانی  مسافر محمد حسین،  دبیری  مسافر رضا، با دستور جلسه؛ هفته ایجنت، اسیستانت، مرزبان، رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


اخبار شعبه جلسه ایجنت و مرزبانان...
1397/05/21 ساعت 18:48 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هماهنگی ایجنت و مرزبانان و هماهنگی جهت لژیون آبیاری روز پنجشنبه 25 مردادادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


گزارش تصویری از جلسات ایجنت و کمک راهنمایان ...
1397/04/28 ساعت 23:33 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه ...جلسه ایجنت و کمک راهنمایان شعبه...
1397/03/31 ساعت 20:49 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت محترم شعبه با کمک راهنمایان به روایت تصویر...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه ...جلسه ایجنت و کمک راهنمایان شعبه...
1397/02/13 ساعت 20:14 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ایجنت محترم شعبه با کمک راهنمایان عزیز به روایت تصویر...ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه،،، برگزاری جلسه ایجنت و مرزبانان
1397/01/26 ساعت 19:13 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
برگزاری جلسه ایجنت محترم شهرری با مرزبانان  شعبه به روایت تصویر

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه،،،جلسه ایجنت وکمک راهنمایان
1396/10/28 ساعت 20:27 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
گزارش تصویری از برگزاری جلسات ایجنت محترم و کمک راهنمایان شعبه شهرری


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ایجنت محترم شعبه شهرری،


اخبار شعبه، جلسات ایجنت محترم شهرری
1396/09/19 ساعت 20:41 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسات ایجنت محترم شهرری با کلیه خدمتگزاران شعبه به روایت تصویر


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،


اخبار شعبه، جلسه ایجنت و مرزبانی
1396/09/5 ساعت 19:09 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسات ایجنت و مرزبانان شهرری به روایت تصویر


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه،،،جلسات ایجنت،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات