کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/04/23 ساعت 16:37 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره سی و دوم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز دوشنبه 23 تیر 1399 به استادی مسافر غلامرضا و نگهبانی مسافر فرزین و دبیری مسافر مهیار با دستور جلسه:(تخریب های شیشه و درمان با روش dst) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران +تولد سه سال رهایی مسافر حسین
1399/04/21 ساعت 17:16 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 21 تیر 1399 به استادی مسافرسعید و نگهبانی مسافر جمشید و دبیری  مسافر ولی الله با دستور جلسه:(تخریبهای شیشه و درمان با روش DST) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 و تولد ایجنت نمایندگی
1398/11/26 ساعت 16:26 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 26بهمن 1398 به استادی مسافر محمود و نگهبانی مسافر جمشید و دبیری مسافر ولی ا..با دستور جلسه:(وظایف راهنما و رهجو ) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1398/11/7 ساعت 18:30 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره سی و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 1398/11/07به استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر عباس،با دستور جلسه (نظم،انضباط و احترام  در کنگره 60)ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +تولد پنج سال رهایی مسافر داود
1398/11/5 ساعت 22:10 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یکم از دوره سی یکم،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، روزهای شنبه 5/ بهمن/1398 با استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر جمشید، دبیری مسافر ولی الله، با دستور جلسه   ( نظم ، انضباط و احترام  در کنگره 60 ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1398/10/25 ساعت 18:27 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز چهارشنبه 25 دی 1398 به استادی مسافر احمد و نگهبانی مسافر فتح الله و دبیری مسافر رحیم با دستور جلسه:(هفته همسفر )، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1398/10/23 ساعت 16:42 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی و یکم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 1398/10/23به استادی مسافر سعید و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری  مسافر عباس با دستور جلسه؛ (هفته همسفر ) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60
1398/10/21 ساعت 19:50 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه پانزدهم از دوره سی ام،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 21/ دی/1398 با استادی مسافر محمد،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافر حسن،با دستور جلسه (هفته همسفر ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...جشن گلریزان،،،
1398/09/25 ساعت 21:48 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه  پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی سالیانه کنگره60 ویژه لژیون مالی و جشن گلریزان با دستور جلسه،جشن گلریزان در روز دوشنبه مورخ 25/آذر/98با استادی ایجنت محترم مسافر محمد و نگهبانی نگهبان لژیون مالی، مسافر مهرداد و دبیری دبیر لژیون مالی، مسافر سعید راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جشن گلریزان،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/17 ساعت 19:39 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی شهرری،ویژه مسافران در روز چهارشنبه هفدهم مهر 1398 به استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر  ابراهیم با دستور جلسه؛هفته ایجنت و مرزبان و اسیستانت، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/15 ساعت 18:49 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه  15مهر1398 به استادی مسافر امیر و نگهبانی مسافر شاهرخ و دبیری مسافر فتح اله با دستور جلسه؛  هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبانی، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/07/13 ساعت 19:13 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  13/مهر/1398  با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی  مسافر مهرداد، دبیری  مسافر فرزین ،با دستور جلسه (هفته ایجنت،مرزبان،اسیستانت) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/04/3 ساعت 18:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای دوشنبه مورخ 98/04/03 به استادی مسافر احمد، نگهبانی موقت مسافر حسین، دبیری موقت مسافر حجت ،با دستور جلسه: (هفته دیده بان)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره60 به استادی دیده بان محترم آقای حکیمی...
1398/04/1 ساعت 20:06 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/04/01 با استادی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی، نگهبانی موقت مسافر محمد، دبیری موقت مسافر محمد،با دستور جلسه (هفته دیده بان)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1397/12/16 ساعت 18:20 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج شنبه مورخ 97/12/16 با استادی مسافر محمد،نگهبانی مسافر غلامرضا، دبیری مسافر رضا ،بادستور جلسه؛ هفته راهنما ،رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/12/14 ساعت 20:19 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/12/14 به استادی ایجنت،مسافرمحمد،نگهبانی مسافرامیر، دبیری  مسافر جمشید،با دستور جلسه:هفته راهنما؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


اخبار شعبه،،، اطلاعیه تولد
1397/10/13 ساعت 21:57 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
روز پنجشنبه 20 دی97 تولد یکسال رهایی مسافر رضا رهجوی مسافراحمد را در شعبه شهرری با شکوه تمام به جشن خواهیم نشست.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه برگزاری تولد ....،


اطلاعیه تولد....
1397/10/11 ساعت 07:38 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
روز پنجشنبه 13 دی97 تولد یکسال رهایی مسافر رضا رهجوی مسافرمحمد را در شعبه شهرری با شکوه تمام به جشن خواهیم نشست.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه برگزاری تولد ....،

برچسب‌ها: کنگره، تولد، جشن، شهرری،

کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 +جشن هفته همسفر
1397/10/6 ساعت 21:28 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره اول از سری کارگاه های آموزشی عمومی سالیانه کنگره60 روز پنجشنبه مورخ 06/10/1397 به استادی همسفر لیلا و نگهبانی همسفر ندا و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه؛ جشن همسفر، راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/10/4 ساعت 18:12 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/10/04 به استادی مسافر علی محمد، نگهبانی مسافر علی، دبیری  موقت مسافر احمد،با دستور جلسه: هفته همسفر ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/10/2 ساعت 18:13 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورخ 97/10/02 به استادی مسافر مهدی، نگهبانی مسافر عباس، دبیری  مسافر سعید،با دستور جلسه: هفته همسفر؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


تاریخچه ودر باب دستور جلسه،،،هفته همسفران...
1397/09/28 ساعت 16:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
سخنانی از زبان دیده بان محترم آقای خدامی در باب هفته همسفر

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دلنوشته و مشارکت مکتوب،،،،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...جشن گلریزان،،،
1397/08/29 ساعت 23:34 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی سالیانه کنگره60 ویژه لژیون مالی و جشن گلریزان با دستور جلسه،جشن گلریزان در روز سه شنبه مورخ 29/آبان/97 با استادی ایجنت محترم مسافر محمد و نگهبانی نگهبان لژیون مالی، مسافر حسین و دبیری دبیر لژیون مالی، مسافر رسول راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...، جشن گلریزان،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/08/27 ساعت 18:49 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/08/27 با استادی مسافر محمد، نگهبانی  مسافر محمد حسین،  دبیری  مسافر امیر، با دستور جلسه؛ جشن گلریزان، رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1397/08/24 ساعت 18:32 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج شنبه مورخ 97/08/24با استادی مسافر حسین،نگهبانی مسافر حسین، دبیری  مسافر رسول ،بادستور جلسه؛ هفته جشن گل ریزان،رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛گلریزون (لژیون مالی)
1397/08/24 ساعت 13:37 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

جلسۀ اول از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه گلریزان، لژیون مالی، در روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

جشن گل ریزان...
1397/08/23 ساعت 17:19 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری از آکادمی...،


اخبار شعبه،،، تولد
1397/08/3 ساعت 16:37 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 10/ آبانماه/97 تولد 10سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر مازیار ، رهجوی مسافر مهرداد را با شکوه تمام به جشن خواهیم نشست.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه برگزاری تولد ....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران وجشن هفته ایجنت و مرزبانی
1397/06/20 ساعت 19:36 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره بیست و ششم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/06/20 به استادی ایجنت محترم مسافرمحمد،نگهبانی مسافرمحمد، دبیری مسافر عباس با دستور جلسه:هفته مرزبانی و ایجنت و اسیسانت؛رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


اخبار شعبه، اطلاعیه جشن ایجنت ومرزبانی...
1397/06/13 ساعت 19:38 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
برگزاری جشن ایجنت و اسیسانت ومرزبانان در نمایندگی های کنگره؛روز دوشنبه 19/شهریور گروه همسفران با استادی اسیسانت محترم، روز سه شنبه 20 شهریور گروه مسافران با استادی ایجنت محترم برگزار خواهد شد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار و دستورات آکادمی به شعب کنگره60،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic