کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/06/29 ساعت 19:33 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه اول  از دوره سی ودوم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 29شهریور 1399 به استادی مسافرمسعود و نگهبانی مسافر مرتضی و دبیری  مسافر حیدر  با دستور جلسه:(صورت مسلئه اعتیاد) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/03/28 ساعت 18:45 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،در روز چهارشنبه 28خرداذ 1399 به استادی مسافر جلال و نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه:(کتاب 60 درجه زیرصفر و تصاویر آن)، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


دستور جلسات شش ماه اول سال 1399
1398/12/24 ساعت 18:47 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )

دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60 ، نیمسال دوم ،

سال تحصیلی 98-99

دستور جلسات هفتگی کنگره 60 نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 99
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار و دستورات آکادمی به شعب کنگره60،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/10/4 ساعت 19:40 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60،نمایندگی شهرری ویژه مسافران در روز چهارشنبه 04 دی 1398 به استادی مسافر عباس و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:(ازدواج)، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی جهانبینی چهارشنبه: ازدواج
1398/09/27 ساعت 20:13 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه «ازدواج»، در روز چهارشنبه 27 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/09/18 ساعت 18:52 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره سی و یکم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 1398/09/18به استادی مسافر مرتضی و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری موقت مسافر عباس با دستور جلسه؛ (بنیان کنگره 60) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/08/15 ساعت 19:00 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی شهرری،ویژه مسافران در روز چهارشنبه 15 آبان 1398 به استادی مسافر انور و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر  ابراهیم با دستور جلسه؛رابطه یادگیری و معرکه گیری ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/08/13 ساعت 18:31 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره سی و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 13 آبان 1398 به استادی مسافر احسان و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر محمد رضا با دستور جلسه؛ رابطه یادگیری و معرکه گیری، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران....
1398/08/6 ساعت 18:19 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 06 آبان 1398 به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر شاهرخ و دبیری مسافر مرتضی با دستور جلسه؛   وادی دوم و تاثیر آن روی من، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/24 ساعت 18:05 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی شهرری،ویژه مسافران در روز چهارشنبه 24 مهر 1398 به استادی مسافر عباس و نگهبانی موقت مسافر ابراهیم و دبیری  موقت مسافر  حسین با دستور جلسه؛سیستم ایکس، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/22 ساعت 19:25 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 22 مهر 1398 به استادی مسافر داود و نگهبانی مسافر شاهرخ و دبیری مسافر مرتضی با دستور جلسه؛   سیستم ایکس، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/10 ساعت 18:21 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه اول از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی شهرری،ویژه مسافران در روز چهارشنبه دهم مهر 1398 به استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر  ابراهیم با دستور جلسه؛وادی اول و تاثیر آن روی من، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/06/20 ساعت 18:50 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،با دستور جلسه:(عدالت،آیادر کنگره همه افراد باهم برابرند؟)؛در روز چهارشنبه 20/شهریور/1398 به استادی،مسافر علی ،نگهبانی  موقت مسافر مرتضی، دبیری موقت مسافر مهدی، ساعت 17/00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/05/23 ساعت 18:49 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،با دستور جلسه:(کار،تحصیل،قدرت)؛در روز چهارشنبه 23/مرداد/1398 به استادی،مسافر عباس،نگهبانی مسافر جمشید، دبیری مسافر مرتضی،ساعت 17/00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/05/21 ساعت 20:01 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای دوشنبه مورخ 98/05/21 به استادی مسافر سعید ، نگهبانی مسافر شاهرخ، دبیری مسافر فتح اله ،با دستور جلسه:(کار، تحصیل، قدرت ) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


جلسه یازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/05/12 با استادی مسافر هادی، نگهبانی مسافر محمد، دبیری مسافر بهروز ،با دستور جلسه (از فرمانبرداری تا فرماندهی)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


اخبار شعبه،،،رهایی
1398/05/2 ساعت 18:40 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
روز چهارشنبه02/ مرداد/98 تعدادی از رهجویان شعبه موفق به دریافت گل رهایی از بند مواد ،از دستان پرمهر جناب مهندس شده و وارد سفر دوم شدند که به همه اعضا و ایشان و راهنمایان عزیز تبریک عرض می کنیم...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه...رهایی،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/04/19 ساعت 19:17 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه چهارم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای چهارشنبه مورخ 98/04/19 به استادی،مسافر محمد،نگهبانی مسافر جمشید، دبیری مسافر مهدی، با دستور جلسه: (تخریبهای شیشه و درمان آن با متد DST)؛ رأس ساعت 17/00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


اخبار شعبه،،،رهایی
1398/03/22 ساعت 18:58 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه 22/ خرداد/98 تعدادی از رهجویان شعبه موفق به دریافت گل رهایی از بند مواد ،از دستان پرمهر جناب مهندس شده و وارد سفر دوم شدند که به همه اعضا و ایشان و راهنمایان عزیز تبریک عرض می کنیم...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه...رهایی،


اخبار شعبه،،، رهایی
1398/03/18 ساعت 17:56 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه 15/ خرداد/98 تعدادی از رهجویان شعبه موفق به دریافت گل رهایی از بند مواد ،از دستان پرمهر جناب مهندس شده و وارد سفر دوم شدند که به همه اعضا و ایشان و راهنمایان عزیز تبریک عرض می کنیم...

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار شعبه...رهایی،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران+مراسم افطاری
1398/03/8 ساعت 21:00 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای چهارشنبه مورخ 98/03/08 به استادی،مسافر ولی ،نگهبانی موقت مسافر جمشید ، دبیری  مسافر رحمان،با دستور جلسه: (کتاب عبور از منطقه 60درجه زیر صفر و تصاویر آن) ؛ رأس ساعت 17/30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/02/3 ساعت 18:24 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 98/02/03 به استادی،مسافر حجت ،نگهبانی مسافر امیر، دبیری  مسافر جمشید،با دستور جلسه:سیگار؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/6 ساعت 18:20 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/09/06 به استادی مسافر ولی، نگهبانی مسافر علی، دبیری  مسافر بهنام،با دستور جلسه: وادی سوم و تاثیرات آن روی من ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/4 ساعت 19:13 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/09/04 با استادی مسافر عباس، نگهبانی موقت مسافر امیر،  دبیری  موقت مسافر محمد، با دستور جلسه؛ وادی سوم تاثیر آن روی من، رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/08/22 ساعت 18:34 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره بیست و ششم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/08/22 به استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر محمد، دبیری  مسافر حجت،با دستور جلسه: DST و تجربه من از سایر روشها ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/08/20 ساعت 18:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/08/20 با استادی مسافر ابوالقاسم، نگهبانی  مسافر محمد حسین،  دبیری  مسافر امیر، با دستور جلسه؛ DST و تجربه من از سایر روشها ، رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1397/08/17 ساعت 18:36 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج شنبه مورخ 97/08/17با استادی مسافر بهروز،نگهبانی مسافر حسین، دبیری  مسافر مجتبی ،بادستور جلسه:DST  و تجربه من از سایر روشها،رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1397/06/18 ساعت 18:42 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/06/18 با استادی مسافر غلامرضا، نگهبانی  مسافر محمد حسین،  دبیری  مسافر رضا، با دستور جلسه؛ هفته ایجنت، اسیستانت، مرزبان، رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


گفتگوی مهندس دژاکام با مجله جامعه پویا...درمان اعتیاد فقط یک‌راه دارد،
1396/09/16 ساعت 15:02 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

مدیرعامل کنگره60 : درمان اعتیاد فقط یک‌راه دارد .

ترک اعتیاد شیوه‌های مختلفی دارد و به‌نوعی می‌توان گفت کارشناسان حوزه ترک اعتیاد هنوز هم در حال آزمون‌وخطا هستند ؛ اما حسین دژاکام ، مدیرعامل جمعیت کنگره60 ، می‌گوید بهترین شیوه درمان را اجرائی می‌کنند و آمار هم این موضوع را تائید می‌کند . با او درباره این ادعا و مسائل مربوط به ترک اعتیاد گفتگو کرده‌ایم .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی...،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic