کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 (لژیون سردار)
1399/03/24 ساعت 19:03 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره اول از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره60 لژیون سردار، نمایندگی شهرری در روزشنبه 24/ خرداد ماه/1399 به استادی مسافر جواد و نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه؛ (چگونه در کنگره قدردانی کنیم؟ ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون سردار،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1399/03/21 ساعت 18:22 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران،در روز چهارشنبه 21 خرداذ 1399 به استادی مسافر کاظم و نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه:(چگونه در کنگره قدردانی کنیم؟)، ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1399/03/19 ساعت 16:32 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره سی و دوم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز دوشنبه 19 خرداد 1399 به استادی مسافر حشمت الله و نگهبانی مسافر فرزین و دبیری مسافر مهیار با دستور جلسه:(چگونه در کنگره قدردانی کنیم؟) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ...
1399/03/17 ساعت 19:24 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز شنبه 17 خرداد 1399 به استادی کمک راهنما مسافر مسعود و نگهبانی مسافر جمشید و دبیری مسافر ولی الله با دستور جلسه:(چگونه در کنگره 60 قدردانی کنیم) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1398/10/25 ساعت 18:27 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره سی و یکم، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، در روز چهارشنبه 25 دی 1398 به استادی مسافر احمد و نگهبانی مسافر فتح الله و دبیری مسافر رحیم با دستور جلسه:(هفته همسفر )، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
1398/10/23 ساعت 16:42 | نوشته شده به دست مسافر هاشم قربانی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره سی و یکم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه 1398/10/23به استادی مسافر سعید و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری  مسافر عباس با دستور جلسه؛ (هفته همسفر ) ، ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60
1398/10/21 ساعت 19:50 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه پانزدهم از دوره سی ام،از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری،روزهای شنبه 21/ دی/1398 با استادی مسافر محمد،نگهبانی مسافر مهرداد،دبیری مسافر حسن،با دستور جلسه (هفته همسفر ) ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/17 ساعت 19:39 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره سی ام، از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی شهرری،ویژه مسافران در روز چهارشنبه هفدهم مهر 1398 به استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر  ابراهیم با دستور جلسه؛هفته ایجنت و مرزبان و اسیستانت، ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/07/15 ساعت 18:49 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران در روز دوشنبه  15مهر1398 به استادی مسافر امیر و نگهبانی مسافر شاهرخ و دبیری مسافر فتح اله با دستور جلسه؛  هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبانی، ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
1398/07/13 ساعت 19:13 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره سی ام، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه  13/مهر/1398  با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی  مسافر مهرداد، دبیری  مسافر فرزین ،با دستور جلسه (هفته ایجنت،مرزبان،اسیستانت) ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/04/5 ساعت 18:15 | نوشته شده به دست مسافر رحمان | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای چهارشنبه مورخ 98/04/05 به استادی،مسافر محمد،نگهبانی مسافر جمشید، دبیری مسافر مهدی، با دستور جلسه: ( هفته دیده بان) ؛ رأس ساعت 17/00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/04/3 ساعت 18:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای دوشنبه مورخ 98/04/03 به استادی مسافر احمد، نگهبانی موقت مسافر حسین، دبیری موقت مسافر حجت ،با دستور جلسه: (هفته دیده بان)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره60 به استادی دیده بان محترم آقای حکیمی...
1398/04/1 ساعت 20:06 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/04/01 با استادی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی، نگهبانی موقت مسافر محمد، دبیری موقت مسافر محمد،با دستور جلسه (هفته دیده بان)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1398/03/27 ساعت 18:39 | نوشته شده به دست مسافر رحمان | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای دوشنبه مورخ 98/03/27 به استادی مسافر داود، نگهبانی مسافر عباس، دبیری  مسافر حسین ،با دستور جلسه: (در کنگره60 چگونه قدردانی کنیم؟)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1398/03/25 ساعت 21:13 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/03/25 با استادی دیده بان محترم آقای امین دژاکام،نگهبانی مسافر محمد، دبیری مسافر جواد،با دستور جلسه (در کنگره60 چگونه قدردانی کنیم؟)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/12/12 ساعت 18:16 | نوشته شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورخ 97/12/12 به استادی مسافر یوسف، نگهبانی مسافر عباس، دبیری مسافر مهرداد،با دستور جلسه:هفته راهنما؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/10/4 ساعت 18:12 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/10/04 به استادی مسافر علی محمد، نگهبانی مسافر علی، دبیری  موقت مسافر احمد،با دستور جلسه: هفته همسفر ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/10/2 ساعت 18:13 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره بیست و هشتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورخ 97/10/02 به استادی مسافر مهدی، نگهبانی مسافر عباس، دبیری  مسافر سعید،با دستور جلسه: هفته همسفر؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


تاریخچه ودر باب دستور جلسه،،،هفته همسفران...
1397/09/28 ساعت 16:44 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
سخنانی از زبان دیده بان محترم آقای خدامی در باب هفته همسفر

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دلنوشته و مشارکت مکتوب،،،،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/20 ساعت 18:04 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/09/20 به استادی مسافر محمد، نگهبانی مسافر علی، دبیری  مسافر بهنام،با دستور جلسه:  بنیان کنگره60 ؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/09/18 ساعت 20:12 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورخ 97/09/18 به استادی مسافر بهروز، نگهبانی مسافر محمد حسین، دبیری  مسافر امیر،با دستور جلسه:  بنیان کنگره60؛ رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران وهمسفران...
1397/09/15 ساعت 21:20 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و هفتم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج شنبه مورخ 97/09/15 با استادی مسافر مسعود ،نگهبانی مسافر حسین، دبیری  مسافر رسول ،بادستور جلسه؛ بنیان کنگره60 و تولد یک سال رهایی مسافر مجتبی،رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی جهان بینی...
1397/03/10 ساعت 16:16 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟" در روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 با استادی و نگهبانی استاد امین در ساعت 12:30 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/02/18 ساعت 19:52 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/02/18 با استادی ایجنت محترم مسافر محمد، نگهبانی مسافرعلیرضا ، دبیری  مسافر محمد با دستور جلسه:هفته راهنما، رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/02/16 ساعت 18:30 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/02/16 با استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر جابر،  دبیری مسافرمهدی، با دستور جلسه؛ هفته راهنما رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/02/11 ساعت 18:06 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران، روزهای سه شنبه مورخ 97/02/11 با استادی  مسافر حسین، نگهبانی مسافرعلیرضا ، دبیری  مسافر محمد با دستور جلسه:در کنگره چگونه قدر دانی کنیم؟ ، رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1397/02/9 ساعت 18:26 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1397/02/09 با استادی مسافر مهرداد، نگهبانی مسافر جابر،  دبیری مسافرمهدی، با دستور جلسه؛ در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ رأس ساعت 17  آغاز به کارنمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره60 ویژه مسافران و همسفران...
1397/02/6 ساعت 20:27 | نوشته شده به دست مسافرحسین اکبری | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60  نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران،روزهای پنجشنبه مورخ 1397/02/06 با استادی مسافر هادی، نگهبانی مسافر علیرضا، دبیری مسافرحسین، با دستورجلسه؛ از کنگره چگونه قدر دانی کنیم ،ساعت 17آغازبه کارنمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران....،


کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟
1397/02/6 ساعت 12:53 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )

به نام خدا

جلسه چهارم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه، در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ در روز چهارشنبه 97/2/5 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی...،


کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...
1396/12/13 ساعت 17:58 | نوشته شده به دست مدیر سایت؛ رحمان جمالی | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره بیست و پنجم، از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران روزهای یکشنبه مورخ 1396/12/13با استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر جابر،  دبیری  مسافر مهدی، با دستور جلسه : هفته دیده بان; راس ساعت 17  آغاز به کارنمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: .کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران...،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic